Reklamasjon, garanti og salgsbetingelser

Har du vært uheldig og fått en vare med feil, hjelper vi deg. Du sender produktet inn kostnadsfritt, for undersøkelse.

Hvordan fungerer 100% fornøyd garanti?

Du kan returnere kattehulen innen 30 dager etter å ha mottatt varen dersom produktet har feil eller mangler.

100% garanti fungerer på denne måten: Er du ikke fornøyd med kattehulen din grunnet feil eller mangler på kattehulen får du tilbake kjøpesummen –  du får refundert hele kjøpesummen. Hvis du fortsatt ikke helt skjønner hvordan det fungerer vil vi vise med et eksempel:

Vi selger kvalitet og vil vise dere som forbruker at vi er 100% sikker på våre kattehuler. 

Hva koster det å sende tilbake produktet?

Det er kostnadsfritt å returnere et produkt i en servicesak. Husk imidlertid at gebyr for frakt kan forekomme hvis feilen ikke faller inn under garanti eller reklamasjon. Dette kan f.eks være fysiske skader forårsaket av uhell/ulykke.

Hvordan sender man tilbake en kattehule for undersøkelse?

Ta kontakt her så hjelper vi deg med retur av kattehulen. 

Reklamasjon og garanti

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunktet du oppdaget mangelen. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes selgeren skriftlig. Primært ved å ta kontakt med selger på ”kontakt oss” som du finner her.

Du vil få en bekreftelse (returnummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på e-post til den e-postadressen du har registrert inne på  «kontakt oss» siden. 

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
  4. under visse forutsetninger kreve erstatning
  5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selgeren, betaler selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.